Dječji vrtić “Vrška vila” osnovan je 2007. godine i djeluje na području Općine Vrsi. U okviru svoje djelatnosti skrbi o djeci i ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu. Program rada ostvaruje se u skladu s razvojnim mogućnostima i potrebama djece te u skladu sa socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Odgojno – obrazovni rad Vrtića organiziran je u dvije odgojne skupine:

  • mlađa mješovita skupina (za djecu od navršene 3. godine do 5. godine)
  • starija mješovita skupina (za djecu od navršene 5. godine do polaska u školu).

Odgojno – obrazovni rad vrtića provodi se u redovitom cjelodnevnom boravku u trajanju od deset (10) sati dnevno, od 06:30 – 16:30h. Osim redovitog programa, vrtić provodi i program predškole koji započinje s provedbom 01. listopada tekuće kalendarske godine. S obzirom na organizaciju rada, program predškole je integriran u redoviti poludnevni boravak.

NAŠA MISIJA

Svakodnevno težimo poboljšati i osigurati uvjete za pravilan rast i razvoj djece koja su uključena u naš Vrtić te pružamo podršku roditeljima s ciljem razvoja roditeljskih kompetencija u radu s djecom. Kako bismo mogli spremno ostvariti sve zadane ciljeve u našem radu, nastojimo se kontinuirano usavršavati, proučavajući stručnu suvremenu pedagošku literaturu, sudjelujući na stručnim skupovima, seminarima i edukacijama, ali i razmjenjujući ideje, mišljenja i iskustva sa stručnjacima iz drugih odgojno – obrazovnih ustanova.

NAŠA VIZIJA

Mišljenja samo kako je vrtić poticajno okruženje za svako dijete, gdje će ono slobodno rasti i razvijati svoje potencijale. Svakodnevno težimo stvaranju ugodno i poticajnog ozračja u kojem će se dijete razvijati u skladu sa svojim mogućnostima, učiti kroz igru i edukativne aktivnosti te usvojiti socijalne vještine kao temelj za daljnji rast i razvoj.