Aktualni natječaji


Stari natječaji

Natječaj za zapošljavanje – ODGOJITELJ – na neodređeno. Rok za prijavu: 25.08.2022.

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelja/icu – na određeno, Rok za prijavu: 20.8.2021.


Rezultati natječaja

Obavijest o rezultatima natječaja – ODGOJITELJ


Poziv na dostavu ponuda za usluge pripreme i dostave doručka i užine (gotovih obroka) za potrebe djece
dječjeg vrtića “Vrška vila” Vrsi broj 1/2022

Poziv na dostavu ponuda za usluge pripreme i dostave doručka i užine (gotovih obroka) za potrebe djece dječjeg vrtića “Vrška vila” Vrsi, broj 1/2023