Zdravstveni voditelj u vrtiću je viša medicinska sestra koja radi na osiguravanju i unapređivanju zaštite zdravlja djece s ciljem promicanja zdravlja i sigurnosti djece.

Zdravstvena voditeljica je ujedno i član stručnog tima dječjeg vrtića.

ZADAĆE ZDRAVSTVENE VODITELJICE U ODNOSU NA DIJETE

 • Praćenje zdravstvenog stanja, usvojenost kulturno – higijenskih navika
 • Praćenje tjelesnog rasta i razvoja (antropometrijsko mjerenje 2x godišnje)
 • Promicanje važnosti tjelesne aktivnosti, slobodnog kretanja i boravka na otvorenom
 • Promicanje zdrave i uravnotežene prehrane
 • Promicanje i održavanje higijene (pranje ruku, lica i zubiju)
 • Jačanje svjesnosti o vlastitom tijelu (kako dišem, što je važno za zdrave kosti)
 • Preventivan rad: održavanje radionica o suzbijanju zaraznih bolesti (pranje ruku i lica)
 • Poticanje ekološke svijesti kod djece

ZADAĆE ZDRAVSTVENE VODITELJICE U ODNOSU NA ODGOJNO – OBRAZOVNE DJELATNIKE

 • Informiranje o zdravstvenom statusu i navikama novoupisane djece
 • Savjetovanje i planiranje prilagođenih aktivnosti za djecu s teškoćama u razvoju
 • Suradnja i rad na promicanju zdravstvene zaštite, njege, pravilne prehrane kod djece
 • Planiranje i provedba tjelesnih aktivnosti (motoričke igre) na otvorenom
 • Poticanje kulture objedovanja i samostalnosti u obavljanju radnih i higijenskih navika
 • Održavanje radionica na temu “Pranje zubi“, “Zdrava i uravnotežena prehrana“, “Tjedan zdravlja“..
 • Sudjelovanje u projektnim aktivnostima

ZDRAVSTVENA VODITELJICA U ODNOSU NA RODITELJE/SKRBNIKE

 • Sudjelovanje u incijalnim razgovorima pri upisu djece u dječji vrtić
 • Konzultacije o djetetovom razvojnom statusu (način zadovoljavanja specifičnih zdravstvenih potreba kod djece)
 • Održavanje edukativnih predavanja/interaktivnih radionica za roditelje
 • Izrada edukativnih materijala, brošura i obavijesti za roditelje

OSTALI POSLOVI I ZADAĆE ZDRAVSTVENE VODITELJICE

 • Suradnja s lokalnom zajednicom
 • Suradnja sa zdravstvenim ustanovama (Opća bolnica Zadar, pedijatri, stomatološke ordinacije)
 • Kontinuirano stručno usavršavanje: sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima i edukacijama (van predškolske ustanove)
 • Sudjelovanje na stručnim aktivima i sjednicama Odgojiteljskih vijeća Vrtića