Dječji vrtić “Vrška vila” osnovan je 2007. godine. Smješten je u Vrsima, na adresi Dr. Franje Tuđmana 6. Osnivač je Općina Vrsi. Prostorno – materijalno okruženje vrtića sastoji se od dvije odgojno – obrazovne skupine: mlađa mješovita skupina (dob djece od 3 – 5 godina) i starija mješovita skupina (5 godina do polaska u školu). Odgojni-obrazovni rad provodi u razdoblju od 06:30h do 16:30h, pet dana u tjednu.

Redoviti program odgoja i obrazovanja djece je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Svrha redovitog programa je pružanje jednakih odgojno – obrazovnih mogućnosti za svu djecu, s ciljem poticanja cjelovitog rasta i razvoja djece, u dobi od treće godine do polaska u osnovnu školu. Redoviti programi se provode sklopu cjelodnevnog boravka, u trajanju od 10 sati, od 06:30 do 16:30h.

Program predškole je integriran u redovite programe dječjeg vrtića “Vrška vila” i provodi se u jutarnjim satima, u trajanju od 2h sata dnevno, s početkom od 01. listopada do 31. svibnja. Program je namijenjen djeci u godini pred polazak u školu, odnosno djeci koja do 31. ožujka tekuće kalendarske godine navršavaju šest (6) godina života. Cilj programa je priprema djeteta za polazak u školu, s naglaskom na: usvajanje predčitalačkih i predmatematičkih vještina, razvoj koncentracije i pažnje te samostalnosti u svladavanju radnih zadataka.

Rad u dječjem vrtiću “Vrška vila” usmjeren je na pružanje jednakih odgojno – obrazovnih mogućnosti za svu djecu, s naglaskom na poticanje aktivnog učenja, istraživanje, logičkog zaključivanja i rješavanja problema. Kod djece se potiče razvoj socijalnih vještina, s naglaskom na suradnju, komunikaciju zajedničku igru, usvajanje pravila ponašanja odgojne skupine, čekanje na red, dijeljenje igračaka te razvoj tolerancije i empatije prema drugima.

Prilikom organizacije prostorno – materijalnog okruženja, odnosno uređenja centara aktivnosti vodi se računa o rasporedu centara aktivnosti te pripremi edukativnih i didaktičkih materijala za djecu. Osnovni centri aktivnosti u odgojnoj skupini su: centar građenja, centar za stolno – manipulativne igre, predmatematički centar, istraživačko – spoznajni centar, centar za početno čitanje i pisanje, centar za obiteljske i dramske igre, likovni centar te centar osame (mirni kutak).

Svakodnevno težimo ostvarivanju suradnje s roditeljima, vanjskim stručnjacima iz područja odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, s Osnivačem i sa širom društvenom zajednicom u kojoj Vrtić djeluje.