Prateći prvenstveno djetetov rast i razvoj, svakodnevno planiramo i provodimo aktivnosti kako na razini odgojne skupine, tako i prema individualnim razvojnim karakteristikama svakog djeteta.

U skladu s time, planiraju se sklopovi aktivnosti s ciljem poticanja cjelovitog djetetovog razvoja (osobna, emocionalna, socijalna i obrazovna dobrobit). Pri tome se vodi računa o prigodnim danima u godini, društvenim događajima u široj zajednici djeteta kao i o iskazanom interesu djece prema određenom području.

Kad je riječ o planiranim aktivnostima koje se provode tijekom cijele pedagoške godine, u provedbi istih sudjeluju odgojitelji u suradnji s pedagoginjom vrtića kako bi se osigurali adekvatni i poticajni materijali kao i prilagodba sadržaja aktivnosti za svu djecu uključenu u redovne programe vrtića.

Planirani sklopovi aktivnosti, razrađuju se prema Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991.) i odnose se na: životno – praktične i radne aktivnosti (samostalnost u obavljanju jednostavnih radnih i higijenskih navika, izrada predmeta i igračaka i sl.), istraživačko – spoznajne (istraživačko manipuliranje i rukovanje predmetima, iskustveno učenje, razvoj istraživačkog karaktera, diskusija, razmjena ideja i rješenja o određenom problemu), umjetničke (promatranje, slušanje, interpretacija slikovnica, likovnih, književnih, glazbenih i scenskih djela, raznovrsno izražavanje i stvaranje djeteta (pjevanje, slikanje, crtanje, sviranje, modeliranje, građenje, konstruiranje i sl.), raznovrsne igre (funkcionalna, simbolička, igra građenja i konstruiranja, igre s pravilima), društveno – zabavne (zajedničke aktivnosti, svečanosti, zajedničke šetnje, priredbe i sl.) i specifične aktivnosti s kretanjem (vježbanje, plesno – pokretne igre, motorički poligoni s preprekama, štafeta i sl. ).