Maškare, ća mogu maškare!

Stigla nam je Veljača, a s njom veselje i željno iščekivanje Karnevala i plesa pod maskama. Odgojiteljice su vrijedno promišljale o izboru maske te o pripremi materijala za provedbu aktivnosti u odgojnim skupinama. Nakon dugo promišljanja, odlučili smo se za […]